Vietnam Blockchain Summit là sự kiện thường niên lớn nhất năm tại Việt Nam về xây dựng chính sách, nghiên cứu, phát triển, đào tạo và ứng dụng công nghệ blockchain.

Vietnam Blockchain Summit 2018 ưu tiên thảo luận việc ứng dụng blockchain trong nhiều lĩnh vực có tác động lớn tới sự phát triển kinh tế số ở Việt Nam như logistics và hoàn tất đơn hàng, truy xuất nguồn gốc nông sản, bảo hiểm, y tế, hợp đồng thông minh hay dịch vụ công.

Vietnam Blockchain Summit 2018 tạo cơ hội để các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu, đào tạo và doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giải pháp, sản phẩm và dịch vụ.

TÀI LIỆU SỰ KIỆN

PHIÊN 3 - CHÍNH SÁCH THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN
PHIÊN 2 - ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BLOCKCHAIN TRONG MỘT SỐ LĨNH VỰC
PHIÊN 1 - TỔNG QUAN VỀ BLOCKCHAIN
Download bài trình bày 0302
Những vấn đề chính sách liên quan tới công nghệ thông tin trong hoạt động truy xuất nguồn gốc
* Bà Phan Hồng Nga, Trưởng phòng Văn phòng mã số mã vạch GS1 Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ
10:45 - 11:00
Download bài trình bày 0301
Tầm nhìn chính sách đối với nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trong chiến lược phát triển nền kinh tế số của Việt Nam
* Ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số
10:30 - 10:45
Download bài trình bày 0202
Ứng dụng Blockchain trong Truy xuất nguồn gốc nông sản, thực phẩm
* Ông Đỗ Văn Long - Giám đốc Chiến lược Infinity Blockchain Labs (IBL) 
* Ông Bùi Minh Cần - Phó Giám đốc Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương
9:15 - 9:30
Download bài trình bày 0201
Ứng dụng Blockchain trong Logistics
* Ông Ôn Như Bình - Phó Giám đốc Trung tâm CNTT VnPost
9:00 - 9:15
Download bài trình bày 0101
Công nghệ blockchain như một công nghệ nền tảng cho sự phát triển kinh tế số
* Ông Nguyễn Thanh Hưng - Chủ tịchVECOM
* Ông Đỗ Văn Long - Giám đốc Chiến lược Infinity Blockchain Labs (IBL)
8:35 - 9:00
Download bài trình bày 0203
Tọa đàm
*  Điều phối: Ông Nguyễn Kỳ Minh
9:15 - 9:30

TÀI TRỢ ĐỒNG

TÀI TRỢ BẠC

TÀI TRỢ VÀNG

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

ĐỐI TÁC TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: P702, Tầng 7, Tòa nhà HKC số 285, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: (024) 6259 8271 

Email: office@vecom.vn

Website: http://www.vecom.vn/

HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VIỆT NAM (VECOM)